Skip to content Skip to footer

Systemy oświetlenia awaryjnego

Bez odpowiedniego systemu oświetlenia awaryjnego nie mogą być wykonane inwestycje użytku publicznego. System ten musi być uwzględniony i odpowiednio zaprojektowany już w fazie poszczególnych projektów. Jego zalety są tak istotne, że właściciele prywatnych domów mieszkalnych, też zaczęli uwzględniać jego plany w swoich inwestycjach.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

System oświetlenia awaryjnego to cała instalacja świetlna, która ma zabezpieczyć dane miejsce przed ewentualnością powstania paniki w momencie kiedy budynek zostanie odłączony od prądu. Lampy awaryjne to główna część takiego systemu. Muszą być to oprawy, które montowane są w newralgicznych miejscach oraz są widoczne.

Jest kilka rodzajów takiego systemu. Oświetlenie ewakuacyjne, które pomaga ewakuować osoby, które były w czasie awarii w danym budynku. Oświetlenie strefy otwartej, zapobiega powstawaniu paniki, ponieważ wskazuje drogę do drogi ewakuacyjnej oraz oświetlenie wysokiego ryzyka, które zwiększa bezpieczeństwo danych osób.

Każdy system oświetlenia awaryjnego posiada dodatkowo system awaryjnego oświetlenia zapasowego. Jest to taka kolejna alternatywa gdyby za pierwszym razem coś nie zadziałało.

Lampy awaryjne

Lampy awaryjne automatycznie włączają się razem z całym systemem awaryjnego oświetlenia. Większość z nich to dzisiaj lampy LED, ale są też oprawy świetlne w typie klasycznych lamp..

Tego typu lampy montowane są 2 m nad podłogą i to w miejscach newralgicznych. Przy wyjściach, na schodach, w korytarzach, na ich skrzyżowaniach, przed progami oraz na przestrzeni otwartej.

Kiedy tego typu system uważany jest za sprawny

System oświetlenia awaryjnego powinien być systematycznie sprawdzany i konserwowany. Uważa się, że jego lampy powinny zapalić się już w 5 s po odcięciu zasilania prądem właściwym. Musi on dać światło na 1 h lub na 3 h w miejscach, gdzie znajduje się bardzo dużo osób na dużej przestrzeni.

Natężenie awaryjnego światła powinno dawać 10 % wartości natężenia światła właściwego. W przypadku natężenia światła ewakuacyjnego może być ono mniejsze niż 0,5 luksów. Oświetlenie musi być niezawodne, ponieważ stanowi o bezpieczeństwie danych osób lub pracowników znajdujących się w budynku. Ważny jest serwis całego systemu i to serwis systematyczny, włącznie z zapisywaniem wszelkich notatek na temat oświetlenia awaryjnego.