Skip to content Skip to footer

Oprawy awaryjne dla każdego

Choć na szczęście rzadko dochodzi do takich sytuacji, każdy budynek użytku publicznego musi być przygotowany na ewakuację. Bez względu na to czy ewakuacja wynika z pożaru czy też innego niebezpieczeństwa, osoby przebywające w środku muszą mieć drogę szybkiej ucieczki na zewnątrz.

Dlaczego oprawy awaryjne są tak ważne?

Oprawy awaryjne są odpowiedzialne za to, aby oświetlić i oznaczyć drogę ewakuacji. Bez względu na to czy ewakuacja to tylko próba, czy też prawdziwy stan zagrożenia, wiele osób reaguje na takie alarmy z dużą dozą paniki. Panika utrudnia klarowne myślenie, dlatego też budynek musi być tak oznakowany, aby nikt nie miał problemów ze zrozumieniem, w jaką stronę musi się udać.

Oprawy awaryjne muszą być zatem zamontowane w odpowiednich punktach, które muszą być starannie rozplanowane. Jest to jeden z obowiązków każdego zarządcy danego budynku, który może być obciążony poważnymi karami, jeżeli drogi i wyjścia ewakuacyjne nie będą dobrze oznakowane.

Jakiego rodzaju oprawy awaryjne wybrać?

Większość producentów opraw awaryjnych dzieli je na dwie kategorie: ewakuacyjne oraz kierunkowe. Każda z nich ma inną funkcję, jednakże obie kategorie są używane wspólnie i w ten sposób zapewniają pełne bezpieczeństwo.

Oprawy kierunkowe, jak ich sama nazwa sugeruje, wskazują kierunek w którym należy się udać jeżeli pragnie się ewakuować jak najszybciej. Ich zadaniem jest oznaczenie wytyczonych dróg ewakuacyjnych w danym budynku. Są to zatem głównie strzałki, których należy użyć, aby wydostać się na zewnątrz.

Oprawy ewakuacyjne mają nieco inne zadanie niż oprawy kierunkowe. Jako że ewakuacja może niekiedy wiązać się z całkowitym brakiem zasilania, oprawy tego typu zapewniają światło o intensywnym natężeniu. Nic nie powoduje większej paniki niż nagła ciemność, zatem to właśnie od skuteczności opraw ewakuacyjnych często zależy, czy ewakuacja przebiegnie bez jakichkolwiek urazów dla osób przebywających w budynku.

Które oprawy są najlepsze?

Najlepsze oprawy to niewątpliwie te produkowane zgodnie ze surowymi standardami jakościowymi. Muszą one zatem spełniać normy PN-EN, które są jednoznacznym potwierdzeniem tego, że oprawa taka będzie spełniać swoją rolę w stu procentach.

Oprawa awaryjna ma być przede wszystkim trwała, tak aby nie było konieczności jej częstego wymieniania. Szeroka oferta produktów tego typu na rynku zapewnia, że każdy bez problemu znajdzie odpowiednie oprawy awaryjne, zdolne przetrwać przez długie lata. Podczas takich zakupów warto zatem pamiętać, aby nie oszczędzać i na pewno postawić na jakość.