Skip to content Skip to footer

Jak zwiększyć wartość firmy?

Wartość firmy jest to cena, jaką będą skłonni zapłacić inwestorzy, kiedy właściciel przedsiębiorstwa postanowi je sprzedać. Cena ta jest zależna od wielu czynników. Dla ustalenia wartości wykonywana jest wycena przedsiębiorstw. Najczęściej wykonują ją wyspecjalizowane firmy, dzięki czemu wycena jest rzeczowa i bierze pod uwagę wszystkie czynniki.

Od czego zależy wynik wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem, którego wynik zależy od kilku, zróżnicowanych czynników. Bardzo ważna jest na przykład struktura firmy – to, jak jest ona zorganizowana, zarządzana i jakich zatrudnia pracowników. Zasadniczo firmy lepiej zorganizowane i pracujące wydajniej oceniane są znacznie wyżej.

Pod uwagę bierze się również kwestie związane z produktem, jak jego jakość, popularność, czy przywiązanie konsumentów do marki. Ogromne znaczenie ma również lokalizacja firmy (choć nie dotyczy to wszystkich branż) i relacje z klientami. Bardzo często czynnikiem, który wpływa na wynik wyceny przedsiębiorstwa jest również moda, która sprawia, że niektóre marki są bardziej popularne niż inne.

Czy wartość firmy można zwiększyć?

Oczywiście, że można. Wymaga to jednak znacznych nakładów – przede wszystkim pracy, ale również pieniędzy. Zasadniczo można powiedzieć, że każda kwota wydana na promocję zwraca się w wartości przedsiębiorstwa. Warunkiem jest tu jednak to, by promocja wykonywana była skutecznie, a więc warto tu zaangażować specjalistów.

Działaniami, które wpływają w dużym stopniu na wycenę firmy są również wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na polepszenie relacji z klientami. Dotyczy to nie tylko popularności marki, jej rozpoznawalności, czy przywiązania klientów, ale również zaufania – zarówno ze strony konsumentów, jak i partnerów biznesowych.

Dlaczego warto dbać o wartość przedsiębiorstwa?

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Przedsiębiorstwo, które wycenione zostanie wyżej, może być sprzedane znacznie drożej, dzięki czemu jego właściciel może liczyć na bardzo duży zysk.

To bardzo istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców, dla których zyskowna sprzedaż firmy jest celem od samego początku jej istnienia. Doświadczenie pokazuje, że umiejętne inwestycje w rozwój procentują, a zysk ze sprzedaży może być bardzo duży.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.