Skip to content Skip to footer

Jak stworzyć cv po angielsku

Zasady procesów rekrutacji są różne dla różnych organizacji. Intensywne procesy globalizacji sprawiają, że często wymagane jest przeprowadzenie rekrutacji w języku obcym. Najczęściej stosowanym jest język angielski. Warto zatem przygotować się i stworzyć dokumenty aplikacyjne w tym języku.

Zasady pisania cv – czego nie pisać?

Decydując się na uczestnictwo w procesie rekrutacji do międzynarodowej korporacji lub do pracy za granicą lub w zagranicznym środowisku pierwszym krokiem jest napisanie cv po angielsku. Dopiero poprawne przesłanie aplikacji zagwarantuje udział w kolejnych etapach rekrutacji. Warto zaznaczyć, że dokument ten w języku angielskim jest nie tylko tłumaczeniem jeden do jednego w stosunku do polskiego życiorysu. Koniecznym jest dostosowanie się do wymagań kraju, do którego się aplikuje. Jakie dane są niewymagane w cv po angielsku?

Nie powinno się podawać danych takich jak: płeć, stan cywilny, data i miejsce urodzenia. Zdarza się, że pracodawcy nie patrzą przychylnym okiem na cv po angielsku, które zawierają zdjęcie. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych Ameryki życiorysy zawierające zdjęcie są zazwyczaj od razu odrzucane z rekrutacji. Może być wtedy posądzony o kierowanie się wyglądem przy wyborze pracowników. Także inne wspomniane dane, nie są wymagane, ani dobrze widziane z powodu szeregu ustaw antydyskryminacyjnych. Należy unikać także wszelkich mało istotnych danych jak na przykład profil ukończonej szkoły średniej czy fakt ukończenia podstawowego wykształcenia. Warto pamiętać, ze aplikując do pracy za granicę, lub międzynarodowej korporacji należy wziąć pod uwagę kulturę organizacyjną i zasady panujące w docelowym kraju. Pozwoli to osiągnąć sukces i znaleźć odpowiednią pracę.

Rekrutacja po angielsku – co uwzględnić w cv

Skoro wiadomo już, czego należy nie uwzględniać w cv po angielsku warto napisać co powinno być koniecznie wprowadzone do tego dokumentu. Oczywiście powinny zostać uwzględnione dane takie jak dane osobowe, cel zawodowy, wykształcenie, doświadczenie pracownicze oraz oczywiście umiejętności kandydata. Większość z nich znajduje się także w klasycznym, polskim cv. Interesującym elementem jest cel zawodowy lub inaczej zwany opis kandydata. Jest to różnica pomiędzy polskim, a angielskim cv, jednak element ten można już coraz częściej zobaczyć przy rekrutacjach w Polsce. Paragraf ten powinien być formułowany indywidualnie, dopasowany do firmy, do której się aplikuje. Nadaje to unikalny charakter życiorysowi i bardzo dobrze świadczy o kandydacie.