Skip to content Skip to footer

Jak przetwarzane są odpady?

Zgodnie ze współczesną dbałością o środowisko naturalne dąży się do tego, żeby jak największa ilość odpadów wytwarzanych każdego dnia była przetworzona i odzyskana. Dzięki temu znaczna część śmieci nie będzie zalegała przez setki lat na składowiskach, stanowiąc znaczące obciążenie dla środowiska naturalnego.

Jak działa zakład przetwarzania odpadów?

Istnieje wiele metod przetwarzania odpadów, jednak tą, która stosowana jest obecnie najczęściej, jest mechaniczno-biologiczne przetwarzanie. Metoda ta uznawana jest za jeden z najbardziej zaawansowanych sposobów związanych z zagospodarowaniem odpadów. Coraz częściej stosowana jest ona w wielu krajach na świecie, przede wszystkim ze względu na to, że dzięki jej zastosowaniu można zmaksymalizować odzysk surowców wtórnych, a tym samym w wielu przypadkach ktoś znacząco ograniczyć ilość zalegających na wysypiskach śmieci. Bez wątpienia dużym atutem mechaniczno-biologicznego przetwarzania jest również fakt, że dzięki niemu możliwe jest pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej.

W Polsce już niemal w większości miast funkcjonuje przynajmniej jeden Zakład przetwarzania odpadów. Jednak aby mógł on działać, niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Jednym z niezbędnych elementów zakładu przetwarzania odpadów, jest instalacja przetwarzająca odpady mechaniczne, a potem biologiczne (w tym przypadku są one poddawane kompostowaniu błąd stabilizacji). Taki sprzęt jest bardzo nowoczesny, a co za tym idzie, jest też dość drogi. W mechaniczno-biologiczne przetwarzaniu odpadów niezwykle przydatnym sprzętem będą również optoseparatory. Są to urządzenia, które za pośrednictwem kamer i są w sortują odpady w oparciu o ich właściwości fizyczne (objętość, kolor, kształt).

Metody przetwarzania odpadów

Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów nie jest prostym procesem. Składa się z kilku etapów następujących po sobie chronologicznie. Oczywistych względów pierwszym etapem jest przywiezienie na teren zakładu przetwarzającego odpady odpowiednie ilości śmieci. Gdy znajdą się one już w odpowiednim miejscu. Niezbędne jest dokonanie wstępnej oceny, zważenia, a także zdefiniowania grup, do jakich będą należały odpady (odpady komunalne, makulatura, szkło, plastik itp.).

Po dokonaniu wstępnej oceny przychodzi czas na segregacje. To w większości przypadków niezbędna jest praca ludzka, która dodatkowo wspomagana jest zastosowaniem odpowiednie specjalistycznych urządzeń. Przy całym przetwarzaniu mechaniczno-biologiczne to właśnie segregacja jest jednym z najbardziej złożonych etapów prac. Tu głównym celem jest wydzielenie wszystkich tych odpadów, które nadają się do ponownego przetworzenia przy jednoczesnym podjęciu działań, które pozwolą ograniczyć ilość śmieci, które nie będą mogły zostać przetworzone. Po wydzieleniu surowców wtórnych są one poddawane procesowi prasowania, dzięki czemu można je później w łatwy i bezpieczny sposób magazynować, zanim zostaną przekazane do dalszego recyklingu.