Skip to content Skip to footer

Czym dokładnie jest topnik do lutowania?

Preparat przede wszystkim warunkuje prawidłowy przebieg lutowania. Rekomendowane jest zatem poświęcenie czasu na wybór omawianego produktu. Dlaczego warto się w niego zaopatrzyć?

Czym dokładnie powinny cechować się topniki do lutowania?

Należy mieć świadomość, że wysokiej jakości produkty posiadają niższą temperaturę topnienia niż lut. Z kolei temperatura parowania powinna być wyższa. Bardzo istotne znaczenie będzie miała także stabilność składu chemicznego i właściwości. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy poszczególne składniki będą się wytrącały wraz ze wzrostem temperatury, topniki nie spełnią swojej roli. Rekomendowane jest również, by preparat przyciągał metal w mniejszym stopniu niż ciepły lut. Nie można przed podjęciem ostatecznej decyzji zapomnieć o sposobie jego usuwania.

Jakie zadanie mają topniki do lutowania?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w trakcie lutowania na obrabianej powierzchni może powstać warstwa niemetalicznych związków. Należy mieć świadomość, że jest to rezultat reakcji metalu z otaczającą go atmosferą.

Ponadto powłoka może oddziaływać na topliwość lutu. utrudnione tym samym zostanie uzyskanie trwałej spoiny. Zadaniem topnika jest usunięcie powłoki w taki sposób, by łączone powierzchnie były idealnie czyste. Można dzięki temu zapobiec powstaniu tlenków podczas lutowania.

Jakie możemy wyróżnić rodzaj topników lutowniczych?

Topnik R składa się z kalafonii oraz rozpuszczalnika. Doskonale zda egzamin na czystych, łatwych do lutowania i nieutlenionych powierzchniach. Warto wiedzieć, że pozostałość po nim nie będzie żrąca. Z kolei w topniku RMA znajduje się nie tylko kalafonia i rozpuszczalnik, ale również niewielka ilość aktywatora. Należy zaznaczyć, że wspomniany preparat jest czysty oraz miękki.

Można również zaopatrzyć się w topnik RA. Bardzo często nazywany jest kalafoniowym aktywowanym. Składa się bowiem z rozpuszczalnika, kalafonii i aktywatora. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że produktu używa się na powierzchniach wysoko lub średnio utlenionych. Koniecznie trzeba pamiętać, aby stosunkowo szybko pozbyć się pozostałości z obrabianej powierzchni. Są one nie tylko żrące, ale również mogą spowodować korozję.

Topniki do lutowania znajdziesz w ofercie Elektronika.mcc.pl.