Skip to content Skip to footer

Czy można wyburzyć ścianę nośną?

Ścianki i ściany działowe można bez problemu wyburzać, przestawiać, robić w nich otwory lub przedzielać nimi czy łączyć poszczególne pomieszczenia. Inaczej sprawa wygląda ze ścianami nośnymi. Tego typu ściany podtrzymują całą konstrukcję danego budynku. Jakakolwiek nieprzemyślana ingerencja w ściany nośne może spowodować katastrofę budowlaną.

Czy można wyburzyć lub przebudować ścianę nośną?

Na etapie projektu dane ściany można przebudowywać czy przenosić. Jednak i tak te czynności wiążą się z dodatkowymi obliczeniami ciężaru dachu i innych elementów budynku. Wiedzieć bowiem trzeba, że na ścianach nośnych opiera się przenoszenie ciężaru dachu, stropów, balkonów na fundamenty. Są to bardzo ważne i istotne ściany dla całej konstrukcji.

Gdy w czasie remontu okaże się, że ściany, które chcemy przebudować są ścianami nośnymi, wtedy trzeba zwrócić się do fachowców. Określą oni w jakim stopniu jest to możliwe, czy w ogóle jest to możliwe i jak później zabezpieczyć trzeba będzie otwór powstały po takich ścianach.

Na jakich warunkach można wyburzyć ścianę nośną?

Ściany nośne nie zawsze można wyburzyć. Na pewno nie zrobi się tego ze ścianami, przez które przechodzą konkretne instalacje Trzeba także uważać gdy myśli się o wyburzeniu ścian łączonych z kuchnią lub łazienką. Każde takie wyburzenie niesie ze sobą zmianę w warunkach technicznych danej zabudowy.

Wiedzieć trzeba, że prace związane z wyburzaniem ścian nośnych nie są uważane za prace w kategoriach danego remontu. Jest to już przebudowa domu. Uważa się więc, że wyburzenie ściany nośnej jest możliwe, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Jak zabezpieczać otwory po ścianach nośnych?

Gdy przejdziemy już przez wszystkie trudności związane z wyburzeniem ściany nośnej, musimy wiedzieć, że otwór po niej nie może być pozostawiony sam sobie. Taka ingerencja w konstrukcję danej budowli może być niebezpieczna. Dlatego warunkiem jest również odpowiednie zabezpieczenie otworu po usunięciu ściany nośnej.

Ścianę konstrukcyjną można zastąpić specjalnymi podciągami. Wykonane są one ze stali, drewna lub żelbetu. Jest to swego rodzaju konstrukcja zabezpieczająca. Pamiętać również trzeba, że gdy mamy projekt, który uwzględnia już zainstalowanie podciągów, nie można go zmienić, ani wprowadzić innych zmian.

Podciągi również przenoszą obciążenia i są podporą dla innych elementów budynku.