Skip to content Skip to footer

Co warto wiedzieć o szkoleniu BHP?

Przed podjęciem pracy każdy pracownik musi przejść odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto co jakiś czas, w zależności od stanowiska i wykonywanej pracy, wiedza musi zostać odświeżona. Co warto wiedzieć o BHP?

Szkolenia wstępne – przed podjęciem pracy

To szklenie obowiązkowe dla każdego nowozatrudnionego. Zanim przystąpi on do wykonywania czynności, musi przejść odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie takie składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Jest to zarówno podstawowa wiedza i ogólne zasady bezpieczeństwa pracy oraz wiedza wynikająca z odpowiedniego postępowania w związku z podjętym stanowiskiem pracy. Takie szkolenie ważne jest rok. Po upływie tego czasu pracownik musi przejść szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe – odświeżenie wiedzy

To szkolenie przypominające pozyskaną wiedzę. Jest ono obowiązkowe, stąd pracodawcy muszą ściśle pilnować odpowiednich terminów, by uniknąć kary finansowej. Szkolenia okresowe uzależnione są od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. Pracodawcy, kierownicy, brygadziści, pracownicy inżynieryjno – techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy wiedzę muszą odświeżać co 5 lat. Pracownicy administracyjno – biurowi co 6, a robotnicy co 3 lata. Robotnicy, którzy wykonują wyjątkowo niebezpieczne prace muszą szkolenia BHP odnawiać co roku. Dotyczy to np. pracowników na wysokościach.

Szkolenie BHP online

Szkolenie BHP przez internet to doskonałe rozwiązanie, jednak dostępne tylko dla wybranej grupy pracowników. BHP online dotyczy bowiem tylko szkoleń okresowych. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie, które pozwala odświeżyć niezbędną wiedzę w wygodny i bezproblemowy sposób.

Szkolenie BHP online a pandemia

Obecna sytuacja na świecie wymusiła wprowadzenie nadzwyczajnych środków i zmiany w zakresie funkcjonowania każdego z nas. Aby dostosować odpowiednie działanie do zaistniałej sytuacji GIP zajął stanowisko w tej sprawie i wystosował odpowiednie zalecenia, z których jednoznacznie wynika, iż wszelkie szkolenia okresowe są zawieszone. Jednak po zniesieniu obostrzeń konieczne jest uzupełnienie szkolenia BHP. Inspektorat wskazuje również na możliwość przeprowadzenia szkolenia bhp przez internet.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe, stąd pracodawca musi ściśle przestrzegać wyznaczonego terminu. Brak aktualnych szkoleń to nie tylko odpowiedzialność finansowa, ale również odpowiedzialność prawna w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku.