Skip to content Skip to footer

Biura rachunkowe z Katowic – profesjonalnie prowadzone kadry i płace

Każdy właściciel firmy, która zatrudnia pracowników doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie spraw kadrowych oraz płacowych nie jest łatwą częścią księgowości. Przepisy prawa pracowniczego oraz zasady rozliczeń wciąż ulegają zmianom, dlatego o wiele bezpieczniej jest powierzyć tę kwestię firmom zewnętrznym.

Jakie usługi w zakresie płac i kadr wykonują biura rachunkowe z Katowic?

Do podstawowych usług należy sporządzanie rozliczeń podatków od wynagrodzeń, które nalicza się od płac brutto. Dotyczy to różnych form zatrudnienia, mogą to być umowy o pracę na etat, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Każda z tych form podlega obowiązkom podatkowym, dlatego rozliczenia musza być rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. Na koniec roku sporządzane są deklaracje dochodowe, na podstawie których pracownicy rozliczają swoje dochody z właściwym urzędem skarbowym.

W zakres usług wykonywanych przez biura rachunkowe z Katowic wchodzi sporządzanie planów wysokości wynagrodzeń na każdym stanowisku, instrukcji rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jakie czynności firma może zlecić do wykonania przez biuro rachunkowe?

Oprócz rozliczeń podatków od wynagrodzeń, klient może zlecić kompleksową obsługę zatrudnienia oraz zakończenia współpracy z pracownikami. Sporządza się w takich przypadkach stosowne dokumenty.

Biura rachunkowe z Katowic oferują sporządzanie umów o pracę, kwestionariuszy osobowych, a także świadectw pracy i innych potrzebnych zwalnianemu pracownikowi dokumentów. Wszystkie wystawiane pracownikom pisma muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadać stosowne klauzule.

Do obowiązków biur rachunkowych należy również sporządzanie deklaracji dotyczących naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, a także formularzy przelewów na konta zakładu ubezpieczeń społecznych.

Jakie dodatkowe kompetencje w zakresie kadr i płac posiadają biura rachunkowe?

Księgowi obsługujący kadry i płace danego zleceniodawcy mogą wystawiać pracownikom firmy skierowania na okresowe badania lekarskie oraz na szkolenia z zakresu BHP. Tego rodzaju czynności są dla każdej zatrudniającej pracowników firmy obowiązkowe.

Po uzyskaniu pełnomocnictwa firmy zlecającej obsługę kadrowo-płacową pracownicy biura księgowego mogą reprezentować klienta przed różnymi organami państwowymi, takimi, jak urzędy skarbowe, inspekcja pracy, zakład ubezpieczeń społecznych oraz wiele innych.

Biura rachunkowe sporządzają stosowne raporty wymagane przez główny urząd statystyczne dotyczące pracowników.