Skip to content Skip to footer

SOLIDWORKS a CAD

Jednym z najbardziej znanych programów na świecie pozwalających na programowanie do parametrycznego modelowania trójwymiarowego (CAD 3D) jest SOLIDWORKS. Oprogramowanie to pozwala nie tylko na projektowanie modeli bryłowych, ale także arkuszy blach, modeli powierzchniowych, form, czy konstrukcji.

SOLIDWORKS oczami użytkowników, możliwości

Wciąż wzrastająca liczba użytkowników SOLIDWORKS, wśród których ogromną część stanowią inżynierowie i projektanci, świadczy o istotnej roli, jaką SOLIDWORKS odgrywa w branży międzynarodowej wśród najpopularniejszych programów na świecie. Użytkownicy SOLIDWORKS jako ogromną zaletę programu wskazują łatwość jego obsługi i bezproblemowość wdrażania w firmach jego rozwiązań, ale także zauważają zwiększoną wydajność pracy. SOLIDWORKS daje przedsiębiorcom szereg funkcji umożliwiających wykonywanie nawet najtrudniejszych i skomplikowanych projektów.

SOLIDWORKS cena, wersje, pakiety

SOLIDWORKS do swojej oferty wprowadził trzy pakiety: Standard, Professional i Premium. Wybór pakietu zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, jednak już ta najbardziej podstawowa wersja umożliwia użytkownikowi na swobodne zaspokojenie potrzeb produkcji. Wersja Professional, poza narzędziami dostępnymi w pakiecie podstawowym, oferuje także funkcje, które koncentrują się na projektowaniu i produkcji i pozwalają na usprawnienie tych etapów.

Najbardziej rozszerzona wersja pozwala między innymi na prowadzenie symulacji projektów, czy umożliwia jej użytkownikom przeprowadzania prac grupowych. W czasie wzrastającego konsumpcjonizmu, a tym samym zwiększonej produkcji, warto subskrybować tego rodzaju oprogramowania, z których korzystanie z pewnością przyniesie pozytywny skutek dla przedsiębiorstw. Zgodnie z informacją zawartą na stronie producenta solidworks cena oprogramowania nie jest wysoka, w porównaniu z wydatkami, jakie pozwala ograniczyć korzystanie z niego. Kształtuje się ona następująco: 1250€ za pakiet Standard, 1450€ za Professionel oraz 1850€ za pakiet Premium.

SOLIDWORKS Simulation logo

Bardzo praktycznym rozwiązaniem SOLIDWORKS umożliwiającym szybsze wprowadzanie produktów na rynek jest SOLIDWORKS Simulation logo. Pozwala on na przeprowadzanie analiz strukturalnych w celu prognozowania rzeczywistego zachowania określonego produktu na rynku poprzez modele CAD. SOLIDWORKS Simulation koncentruje się na przyspieszeniu wprowadzenia produktu na rynek, ograniczaniu wydatków w procesie produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu i zwiększaniu wydajności samego procesu produkcyjnego.

SOLIDWORKS podsumowanie

Nowe propozycji SOLIDWORKS, przedstawiane przez twórców oprogramowania dają przedsiębiorcom możliwość ciągłego usprawniania produkcji i zwiększania jakości proponowanych dóbr. Ogólnoświatowa sieć, umożliwiająca sprawną komunikację z lokalnym serwisem, czy przeprowadzanie konsultacji internetowych, daje pewność korzystania z usług SOLIDWORKS wciąż wzrastającej liczbie użytkowników.