Skip to content Skip to footer

SEP Wrocław – uprawnienia gazowe

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli w skrócie SEP, to organizacja mająca na celu zrzeszenie wszystkich elektryków pochodzących z Polski, bez względu na to, w jakim kraju aktualnie pracują. Zajmuje się między innymi prowadzeniem szkoleń i warsztatów, które podnoszą kwalifikacje wszystkich osób pracujących w zawodzie.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział we Wrocławiu

SEP działa na terenie Polski już od 1919 roku. Początkowo jej oddziały znajdowały się w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Łodzi. Oddział SEP we Wrocławiu powstał w 1946 roku i działa nieprzerwanie od tego czasu. Oprócz organizacji kursów stowarzyszenie zajmuje się również rozpowszechnianiem wiedzy elektrotechnicznej, organizacją zjazdów oraz pracą nad przepisami.

Już od ponad 70 lat w oddziale SEP Wrocław prowadzone są szkolenia i kursy, które służą podniesieniu kwalifikacji wszystkich osób zajmujących się nadzorowaniem instalacji, urządzeń oraz sieci gazowych. Odpowiednie uprawnienia, które można dzięki nim zdobyć są niezbędne do aktywnej pracy w zawodzie elektryka. Oddział przeprowadza również egzaminy kwalifikacyjne.

Kursy organizowane przez SEP Wrocław

Kursy przeznaczone są dla wszystkich osób pracujących w zawodzie elektryka. Ich zakres i tematyka przygotowują efektywnie do egzaminu kwalifikacyjnego. Czas trwania oraz koszt kursów są różne w zależności od wybranego obszaru.

Jedynymi warunkami, jakie należy spełnić, aby zostać dopuszczonym zarówno do uczestnictwa w kursie, jak i podejścia do egzaminu jest pełnoletność i co najmniej podstawowe wykształcenie. Po ukończeniu każdego kursu wydawane są adekwatne certyfikaty i zaświadczenia.

Uprawnienia gazowe Wrocław

Uprawnienia gazowe można zdobyć po kursie odbytym w jednym z oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. W zależności od potrzeb szkolenie może być nastawione na dozór, eksploatację, prace kontrolno-pomiarowe. Dla osób pracujących w zawodzie od dłuższego czasu organizowane są kursy, które mają przygotować do odnowienia świadectw kwalifikacyjnych, co jest niezbędne co 5 lat.

Uprawnienia gazowe wrocławski SEP wydaje również po przejściu kursu zorganizowanego specjalnie na zlecenie podmiotu gospodarczego. W takim przypadku zakres programowy oraz ilość godzin szkolenia są indywidualnie uzgadniane i dopasowywane do potrzeb.