Skip to content Skip to footer

Rodzaje uprawnień SEP

Uprawnienia SEP to sposób na zdobycie atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy niemal w każdym zakątku Europy. Uprawnienia wydawane przez polskie komisje konkursowe mogą służyć jako przepustka do kariery także w innych miejscach na ziemi. Świadectwo kwalifikacyjne przyznawane jest w zakresie dozoru lub eksploatacji w jednej z trzech podstawowych grup.

Rodzaje uprawnień SEP – G1, G2 i G3

Wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje uprawnień SEP. Typ G1 umożliwia pracę z sieciami, urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi które wytwarzają, przetwarzają i zużywają energię elektryczną. Drugi typ uprawnień, G2, dotyczy sieci, urządzeń i instalacji wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię cieplną. Ostatni, trzeci typ uprawnień SEP umożliwia pracę z sieciami, instalacjami i urządzeniami zasilanymi paliwami gazowymi oraz magazynującymi i przesyłającymi takie paliwa.

Uprawnienia SEP w każdej z grup dzielą się na podpunkty, gdzie każdy podtyp dotyczy konkretnej czynności wykonywanej przy urządzeniu czy sieci. I tak na przykład typ G1 pkt 5 dotyczy urządzeń elektrotermicznych, pkt 8 – elektrycznej sieci trakcyjnej, a G3 pkt 9 oznacza czynności wykonywane przy turbinach gazowych.

Uprawnienia SEP Łódź – dozór czy eksploatacja?

Co więcej, uprawnienia sep Łódź przyznawane są w dwóch zakresach, umożliwiających podjęcie pracy na różnych stanowiskach – są to zakresy dozoru i eksploatacji. Przyznane świadectwo kwalifikacyjne wskazuje więc uprawnienia typu odpowiednio G1E, G1D, G2E, G2D itd.

Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji posiadać muszą pracownicy zajmujący się pracami obejmującymi obsługę, konserwację, remont, montaż urządzeń, sieci i instalacji, odpowiednio – elektrycznych, energetycznych bądź gazowych. Uprawnienia te muszą więc posiadać osoby wykonujące instalacje, monterzy, serwisanci oraz osoby dokonujące niezbędnych pomiarów i badań.

Uprawnienia SEP w zakresie dozoru są niezbędne pracownikom nadzorującym prace eksploatacyjne. Każdy, kto uprawniony jest do wydawania poleceń technicznych, powinien posiadać uprawnienia SEP w tym zakresie. Są one potrzebne także pracownikom dokonującym oględzin sieci, instalacji i urządzeń w celu sporządzenia dokumentacji czy protokołu przewidzianych przez przepisy.