Skip to content Skip to footer

Przyszłość polskich firm

Przyszłość polskich firm

Wiele polskich przedsiębiorstw, wzorem zagranicznych prekursorów, idzie z postępem i wdraża innowacyjne rozwiązania, mające za zadanie maksymalne usprawnienie procesów produkcyjnych, sprzedażowych i analitycznych. Obecnie popularnym trendem jest system sage symfonia erp, który pozwala na kompleksową obsługę firmy na każdym możliwym poziomie. Nawet najbardziej profesjonalni i odpowiednio przeszkoleni pracownicy nie są w stanie mieć bezwzględnej pieczy nad wszystkimi sprawami przedsiębiorstwa. Sage erp stwarza jednak takie możliwości i ułatwia codzienną pracę na każdym szczeblu.

Co to jest symfonia erp i w jaki sposób działa?

Sage symfonia erp jest złożonym i wieloaspektowym systemem informatycznym, który integruje wszelkie obszary działalności danej firmy. Pozwala efektywnie prowadzić działalność gospodarczą niemalże w każdej branży i na różną skalę. Narzędzie daje możliwość elastycznego dopasowania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy. Dzięki nowoczesnej technologii zarządzanie firmą staje się prostsze, a podejmowane działania bardziej zrównoważone i dynamiczne. Zadaniem sage erp nie jest zastępowanie człowieka i minimalizowanie kadry pracowniczej, lecz wręcz przeciwnie, system ma ułatwiać realizację codziennych obowiązków- od prezesa firmy po każdego szeregowego pracownika, by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować niczym jeden zdrowy i silny organizm. Ze względu na rodzaj branży, w której działamy, zmieniają się nasze preferencje co do obsługi firmy, lecz sage erp idealnie dopasowuje się do specyfiki danego rodzaju działalności gospodarczej.

Spójna produkcja, handel i system płacowy

Symfonia erp reguluje obszary związane m.in. z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, kontrolowaniem i analizą efektywności produkcyjnej, wprowadzaniem nowych linii produkcyjnych, czy gospodarowaniem odpadami. Na poziomie handlowym warto zwrócić uwagę na tak istotne zadania systemu, jak chociażby gromadzenie danych o partnerach handlowych i kontrahentach, możliwość przeglądania na bieżąco aktualnych cen i marż, czy generowanie raportów i zestawień sprzedażowych. Sage erp pozwala ponadto na całościową obsługę płacowo-kadrową, co oznacza m.in. automatyczne generowanie list płac oraz ich korekt oraz usprawnienie procesu odprowadzania podatków i innych należności urzędowych. Co istotne, sage symfonia erp to program dostosowany w pełni do wymogów wynikających z przepisów RODO.