Skip to content Skip to footer

Przyczepy samochodowe

Najczęstszą formą sprzęgu, jaki występuje w pojazdach drogowych są niewątpliwie zaczepy kulowe. Pod pojęciem sprzęgu kryje się urządzenie łączące lub spinające – określenie to jest ogólne nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zespołu samochód-przyczepa i spotyka się je także w odniesieniu np do pojazdów szynowych.

Podstawowe informacje

Zaczepy kulowe, stosowane razem z hakami holowniczymi, stanowią trwałe i bezpieczne połączenie. Rzecz jasna, konieczne jest zwrócenie uwagi nie tylko na poprawny montaż i konserwację takiego sprzęgu, ale także choćby na to, żeby kulka haka nie była pod żadnym pozorem zabrudzona, a bezpośrednio nad hakiem nie znajdowały się żadne urządzenia w postaci np. półek czy kół zapasowych.

Wymogi techniczne i przepisy dotyczące takie połączenia samochodu z przyczepą są dość jasno sprecyzowane. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Zdecydowanie lepiej zapoznać się z treścią stosownych zapisów prawa o ruchu drogowym.

Kiedy możemy obawiać się kontroli Inspekcji Transportu Drogowego?

Jeżeli zespół pojazdów nie przekracza łącznej masy 3,5t, do jego prowadzenia uprawnia zwykłe prawo jazdy kategorii B. Powyżej tej masy konieczne jest uzyskanie dodatkowych uprawnień. Przykładowo, kategoria B+E upoważnia do prowadzenia pojazdów o masie maksymalnej nieprzekraczającej trzech i pół tony, sprzęgniętych z przyczepą, której masa również może wynosić do 3,5t – co łącznie daje 7ton dopuszczalnej masy całkowitej (DMC). W takim przypadku musimy jednak liczyć się z możliwością kontroli ITD.

Odpowiadając na postawione pytanie – pełnej kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, możemy zostać poddani w przypadku, w którym łączna masa naszego zespołu pojazdów przekracza 3,5t. Jeżeli nie posiadamy zaświadczenia, że wykonujemy przejazdy tylko w celach prywatnych, jesteśmy zobligowani do przedstawienia licencji transportowej.

Montaż tachografu w prywatnym samochodzie

Tachograf jest urządzeniem, które rejestruje średnią prędkość pojazdu i przejechaną przez niego drogę w funkcji czasu, umożliwiając dzięki temu kontrolę czasu pracy kierowcy, która jest konieczna w przypadku prowadzących m.in. autobusy czy ciężarówki. Jest to swoiste połączenie zegara i prędkościomierza.

W przypadku przejazdów prywatnych, konieczność montażu tachografu istnieje wtedy, gdy dopuszczalna masa całkowita prowadzonego przez nas zespołu pojazdów przekroczy siedem i pół tony.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Unitrailer