Skip to content Skip to footer

Po co używać znaków bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa to najprostsza i ogólnie przyjęta metoda oznaczania obiektów o różnym przeznaczeniu. Ich używanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na jakimś terenie lub w obrębie obiektu.

Gdzie używa się znaków bezpieczeństwa?

Zastosowanie tego rozwiązania w prawidłowy sposób umożliwia nie tylko łatwą i sprawną orientację w terenie lub układzie budynku osobom na co dzień znajdującym się w środku, ale też pomaga innym użytkownikom, kontrolerom i co najważniejsze, również służbom ratunkowym.

Znaki bezpieczeństwa nazywane również symbolami używane są do kierowania osób w najważniejsze miejsca. Mogą to być wyjścia awaryjne, klatki schodowe oraz punkty zbiórki. Ponadto używa się ich również do oznaczania miejsc, w których znaleźć można sprzęt do ewakuacji z budynku, wyposażenie medyczne oraz podstawowe narzędzia pożarnicze. Służą one również jako wskazówki dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa czy też potencjalnych zagrożeń.

Wzrost bezpieczeństwa

Z uwagi na fakt, że znaki te są zaprojektowane w taki sposób, aby mogłyby być zrozumiane nawet przez osoby nieznające dokładnie znaczenia, możliwa jest intuicyjna reakcja. Znaki te muszą być odpowiednio dobrane oraz rozmieszczone, w taki sposób, aby były łatwo widoczne.

Stosuje się je po to, aby dokładnie opisać przestrzeń oraz instalacje znajdujące się w budynkach o przeznaczeniu fabrycznym, ale też w innych zakładach. Informować mają one o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia oraz życia ludzi znajdujących się w pobliżu.

Wskazówki dla służb

Często też w ten sposób określa się wskazówki dotyczące ratowania osób poszkodowanych, których stan uległ pogorszeniu po kontakcie z obiektem, który niósł zagrożenie. Dzięki nim możliwe jest wyeliminowanie zachowania, które może być zapalnikiem niebezpiecznej sytuacji.

Znaki bezpieczeństwa to również metoda nakazywania danego zachowania, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa, który wykonuje jakąś pracę lub po prostu przebywa w określonym miejscu. W budynkach, w których znajdują się poprawnie oznaczone miejsca znakami bezpieczeństwa, łatwiej można się poruszać, będąc pewnym tego, że wszystko robi się w poprawny sposób.