Skip to content Skip to footer

Kto może zostać notariuszem?

Zawód notariusza jest powszechnie szanowany, ale aby nim zostać trzeba liczyć się z bardzo długim czasem zdobywania niezbędnych kwalifikacji. Taka ścieżka kariery wiąże się z ograniczonymi możliwościami jeśli chodzi o wybór miejsca pracy. Jednak istnieją również zalety, takie jak stabilność, szacunek społeczny i atrakcyjne zarobki.

Jak zostać notariuszem?

Notariusz to osoba, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra. W związku z tym, że w trakcie nauki na wyższej uczelni nie ma odpowiedniej specjalizacji każdy, kto chce wykonywać zawód notariusza, musi zdać państwowy egzamin, składający się ze 150 pytań. Aby zdać, kandydat musi uzyskać minimum 100 punktów.

Zanim kandydat przystąpi do egzaminu musi odbyć aplikację notarialną, która trwa 2,5 roku. W tym czasie należy również wziąć udział w półrocznej praktyce w zakresie spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i cywilnych. Ostatnim etapem szkolenia jest asesura, odbywająca się pod okiem doświadczonego notariusza. Taki staż to kolejne dwa lata praktyki zawodowej.

Co należy do obowiązków notariusza?

Zawód notariusza wiąże się z wykonywaniem czynności notarialnych, a dokumenty przez niego sporządzone mają charakter urzędowy. Zgodnie z prawem o notariacie, główne obowiązki notariusza to: sporządzanie różnego rodzaju aktów, testamentów, spisywanie protokołów, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, przygotowywanie protokołów, a nawet czeków czy weksli.

W trakcie wykonywania czynności notarialnych urzędnik jest zobowiązany do czuwania nad odpowiednim zabezpieczeniem interesów każdej ze stron, biorących udział w sporządzaniu dokumentów. Obowiązkiem notariusza jest także udzielenie stronom postępowania stosownych wyjaśnień, a wszystkie akty i umowy powinny być napisane w zrozumiały i przejrzysty sposób tak, aby nie pozostawiały najmniejszych wątpliwości.

Ile zarabia notariusz?

Zarobki notariuszy nie należą do najniższych, ale maksymalną wysokość taksy notarialnej określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wspomniana taksa to jedyne wynagrodzenie, które stanowi zarobek kancelarii. Oczywiście od tego wynagrodzenia odprowadzany jest podatek VAT.

Sporządzając różnego rodzaju akty, notariusze pobierają także inne opłaty, ale są one odprowadzane na rzecz samorządu i Skarbu Państwa. Mowa tutaj o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od darowizn i opłatach sądowych od wniosków, np. tych dotyczących wpisów do ksiąg wieczystych. Za te wszystkie czynności klient nie ponosi dodatkowych kosztów.

Artykuł powstał w oparciu o materiały ze strony notariusz-bydgoszcz.com.pl.