Skip to content Skip to footer

Korzyści wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Warszawie

W chwili obecnej zaobserwować można gwałtowny wzrost liczby ogłaszanych przez sąd upadłości konsumenckiej. Szczególnie widoczne jest to w dużych miastach, jak wskazują dane statystyczne, upadłość konsumencka warszawa wzrosła w ostatnim czasie dwukrotnie. Czym zatem jest upadłość konsumencka od osób fizycznych i jak długo trwa postępowanie w tej sprawie?

Czym jest upadłość konsumencka osób fizycznych?

Upadłość konsumencka warszawa, to nic innego jak po prostu bankructwo. Co prawda, wydźwięk tego określenia nie brzmi zachęcająco, jednak czynność taka może przynieść osobie w bardzo trudnej sytuacji finansowej wiele korzyści.

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej osób fizycznych

Zaznaczyć należy, że wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Warszawie może złożyć jedynie osoba fizyczna, która nie jest w stanie wykonać ciążących na niej zobowiązaniach, inaczej mówiąc jest ona niewypłacalna. Wnioski, które nie są dostatecznie uzasadnione i istnieje prawdopodobieństwo pokrycia zobowiązań przez dłużnika są przez sąd odrzucane. Sam fakt ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej osoby fizycznej oznacza umorzenie jej długów, niezależnie od pochodzenia. Mogą to być np. kredyty hipoteczne, pożyczki gotówkowe, podatki, nieopłacone rachunki, czy też zobowiązania wynikające z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej. Umorzeniu nie podlegają jedynie długi wynikające z alimentów, odszkodowania na osobie oraz kary grzywny lub innej kary pieniężnej orzeczonej przez sąd karny.

Postępowanie upadłościowe

Niestety postępowanie upadłościowe nie należy do najłatwiejszych, dlatego warto jest zasięgnąć specjalizującej się w upadłość konsumencka kancelaria warszawa. Sam proces upadłościowy wymaga od wnioskodawcy wytrwałości, a także odpowiedniej wiedzy, dlatego fachowa pomoc upadłość konsumencka kancelaria Warszawa może okazać się nieodzowna.

Reasumując, upadłość konsumencka osób fizycznych to proces długotrwały i mozolny, wymagający dużej cierpliwości, jednakże korzyści, które wiążą się z nim są bardzo duże, dlatego osoby, które nie widzą rozwiązania swojej trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza, gdy są zdecydowanie niewypłacalne, powinny zainteresować się taką formą rozwiązania tego problemu i skontaktować się z profesjonalną kancelarią w Warszawie, która specjalizuje się w upadłości konsumenckiej.