Skip to content Skip to footer

Język angielski – mowa uniwersalna

Wizja porozumiewania się wszystkich ludzi na całym świecie była obecna na świecie od zawsze. Już w XIX w. pochodzący z Białegostoku Ludwik Zamenhoff stworzył Esperanto – język, który w założeniu miał zjednoczyć całą ludzkość we władaniu jednolitą mową. Plan był bardzo ambitny, lecz nie udało się go wcielić w życie, a dziś Esperanto posługują się jedynie lingwistyczni zapaleńcy. Jest jednakże inny język, który śmiało można uznać za mowę o zasięgu ogólnoświatowym.

By co mózg pomyśli, język mógł wypowiedzieć

Język angielski, bo to właśnie ten dialekt aspiruję do roli języka znanego w każdym zakątku świata, jest znany od Rosji po Argentynę i od Islandii po Oceanię. Geneza takiej popularności tego języka jest bardzo prosta – Imperium Brytyjskie przez wieki panowało w wielu krajach rozproszonych po całym świecie.

Jako intensywny kolonizator narzucał podbitym ludom swoje rozwiązania administracyjne, w tym także język. Chociaż zdecydowana większość brytyjskich kolonii już dawno wybiła się na niepodległość, to językiem urzędowym używanym tam po dziś dzień pozostał najczęściej angielski.

Marketing w języku Szekspira

Nie trzeba się zbyt mocno rozglądać aby przekonać się o tym, jaką siłę ma język angielski. Wystarczy wziąć do ręki dowolny tygodnik z dowolnego państwa, aby zauważyć, że zdecydowana większość reklam koncernów międzynarodowych tworzona jest właśnie w tym języku.

Angielszczyzna stała się bowiem nie tylko sposobem na porozumiewanie się w każdym miejscu, do jakiego się trafi, lecz jest również idealnym nośnikiem informacji marketingowej. Co więcej przyjęło się, że to co zapisane lub wypowiedziane w języki angielskim, ma o wiele lepsze brzmienie niż ta sama treść wyrażona w jakimkolwiek innym języki.

Angielski a sprawa polska

Polacy nie gęsi i swój angielski mają – można by sparafrazować słynny bon-mot mistrza Mikołaja Reja. W istocie, od lat dziewięćdziesiątych, gdy angielski na stałe wszedł do programu nauczania w szkole podstawowej, poziom znajomości języka angielskiego w naszym kraju znaczenie wzrósł.

Obecnie język angielski jest nauczany w naszym kraju już nawet w przedszkolach, co pozwala najmłodszym pokoleniom od samego początku przyzwyczajać się do władania tym językiem. Z pewnością dzięki temu wzrosną ich szanse na udaną karierę zawodową, bowiem większość pracodawców już teraz o wiele przychylniejszym okiem spogląda na osoby, które potrafią wykorzystywać język angielski.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy International House z Bielska Białej.