Skip to content Skip to footer

Jak przechowywać paliwo na użytek własny?

Benzyna i olej napędowy należą do szczególnie niebezpiecznych cieczy, dlatego ich transport i przechowywanie bardzo szczegółowo regulują przepisy prawne.

Obowiązkowe zbiorniki dwupłaszczowe

Sprawę przewozu i magazynowania paliwa reguluje rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej z 2010 r. Zgodnie z nim osoby gromadzące paliwo na własne potrzeby w większych ilościach muszą przechowywać je w specjalnych zbiornikach dwupłaszczowych zapewniających całkowitą szczelność i bezpieczeństwo.

W garażach przylegający do budynku mieszkalnego można przechowywać do 60 l paliwa w metalowych kanistrach. W garażach wolnostojących można zgromadzić maksymalnie 200 l. Powyżej tego paliwo musi być gromadzone w zbiornikach dwupłaszczowych naziemnych usytuowanych w odpowiedniej odległości od budynków. Na potrzeby własne można przechowywać maksymalnie 5000 l oleju napędowego.

Ustawa z 2017 r. o monitorowaniu transportu towarów, nakłada obowiązek zgłaszania każdego przewozu paliwa powyżej 500 l.

Zbiornik o pojemności przekraczającej 200 l musi być umieszczony poza zabudowaniami, na specjalnie przygotowanej podmurówce betonowej. Jej grubość nie może być mniejsza niż 5 cm, a powierzchnia musi być większa o 30 cm od wymiarów zbiornika z każdej strony.

Każdy zbiornik dwupłaszczowy o pojemności większej niż 2500 l musi być zarejestrowany w lokalnej delegaturze Urzędu Dozoru Technicznego i co 2 lata podlega kontroli. Mniejsze pojemniki wymagają zgłoszenia w odpowiednim urzędzie starostwa. Brak rejestracji lub zgłoszenia grozi wysokimi karami pieniężnymi.

Co to są zbiorniki na paliwo dwupłaszczowe?

To specjalne zbiorniki do przechowywania oleju napędowego. Zbudowane są z dwóch warstw metalu lub bardzo dobrej jakości tworzywa sztucznego. Wierzchni zbiornik musi pomieścić 110% maksymalnej ilości paliwa ze zbiornika wewnętrznego. Wszelkie instalacje służące do pompowania paliwa muszą mieścić się w obrębie płaszcza zewnętrznego i mieć zapewnione bezpieczne zamykanie uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych.

Producent zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Dotyczy to każdego oferowanego modelu i wielkości zbiornika. Węże, pompy, pistolety muszą zapewniać całkowitą szczelność podczas napełniania zbiornika i później podczas tankowania. Paliwo nie może przedostawać się do gleby, a potem do środowiska.

Zbiornik dwupłaszczyznowy zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla środowiska i skutecznie chroni przed niekontrolowanymi wyciekami.