Skip to content Skip to footer

Etapy in vitro

Schemat procedury zapłodnienia pozaustrojowego wydaje się być dość prosty. Co do zasady obejmuje on proces stymulacji, pobrania komórek jajowych, zapłodnienia i transferu. W rzeczywistości jednak jest on dużo bardziej skomplikowany i dlatego w przypadku procedury In vitro cena jest tak wysoka.

Wywiad medyczny

Pierwszym etapem leczenia po skierowaniu do specjalistycznej kliniki jest wywiad medyczny specjalisty z daną parą. Jest on o tyle istotny, że na tym etapie możliwe jest zdiagnozowanie przyczyn, które umożliwią poczęcie naturalne, bądź wspomagane farmakologicznie lub farmakologicznie i mechanicznie (inseminacja domaciczna). W przypadku wyeliminowania takiej możliwości para klasyfikowana jest do wybranego programu in vitro. Oczywiście, pary przystępujące do procedury mają za sobą wymagany okres prób nieudanego naturalnego poczęcia.

Diagnostyka

Wstępnym etapem procedury jest diagnostyka pary. W przypadku kobiety obejmuje ono wykonanie badania USG oraz badania krwi, natomiast w przypadku mężczyzny jest to podstawowe badanie nasienia. Jeżeli rozpatrujemy koszty, to w przypadku gdy chodzi o samo badanie nasienia cena jest bardzo przystępna.

Stymulacja owulacji

W przypadku wyników zadowalających, klasyfikujących do dalszych etapów, rozpoczyna się przygotowanie kobiety do pobrania komórek rozrodczych. W zależności od przyjętego protokołu, można w pierwszej kolejności wyciszyć działanie jajników za pomocą środków farmakologicznych, a następie przeprowadzić ich intensywną stymulację. Ma ona na celu zwielokrotnienie ilości uwolnionych komórek jajowych dobrej jakości. Podczas okresu stymulacji kobieta jest pod kontrolą specjalisty, który za pomocą USG oraz badań krwi kontroluje proces stymulacji, uniemożliwiając przestymulowanie.

Pick up i zapłodnienie

Tuż przed procedurą pobrania komórek podaje się lek, mający za zadanie wywołanie uwolnienia komórek. Są one pobierane podczas zabiegu pick up wykonywanego w znieczuleniu ogólnym. Następnie komórki są zapładnianie plemnikami pobranymi od mężczyzny.

Hodowla zarodka i transfer

Kolejnym etapem jest hodowla i obserwacja zarodków, przy jednoczesnej dalszej stymulacji kobiety. Ma ona na celu przygotowanie macicy do transferu zarodka zazwyczaj w jego piątej dobie. Po wykonaniu transferu kobieta w dalszym ciągu pozostaje pod obserwacją specjalisty, kontrolującego podawanie leków ułatwiających prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka. Wykonuje się również weryfikacje obejmujące badanie krwi oraz kontrolne badanie USG.

Podsumowanie

W oparciu o powyższe, można stwierdzić że proces zapłodnienia pozaustrojowego jest wieloetapowy i złożony, co tłumaczy fakt, ze jeżeli chodzi o leczenie niepłodności cena procedury jest tak wysoka.