Skip to content Skip to footer

Badania diagnostyczne w endometriozie

Endometrium leczenie nie jest łatwe, ponieważ po pierwsze chorobę trudno jest zdiagnozować, a po drugie nie poznano jeszcze 100% techniki, która była skuteczna w leczeniu. Choć endometrioza lekarze specjaliści opracowują różne tory leczenia, to wciąż wiele z nich jest zawodnych lub tylko częściowo niwelują dolegliwości towarzyszące endometriozie.

Endometrioza rozpoznanie

Zazwyczaj pierwszym bodźcem do rozważania przez lekarzy specjalistów obecności endometriozy są skargi pacjentek na cyklicznie pojawiające się bóle około miesiączkowe, które zlokalizowane są w różnych miejscach. Najczęściej dolegliwości bólowe dotyczą miednicy mniejszej. Endometrioza lekarze specjaliści rozważają obecność tej choroby także w przypadkach, kiedy kobiety skarżą się na problemy z zajściem w ciążę. Nie zawsze jednak jest to pierwsze skojarzenie z tą właśnie chorobą,ponieważ zgłaszane dolegliwości są charakterystyczne dla różnych innych dolegliwości, na które w przeważającej większości cierpią kobiety.

Endometrioza jak leczyć?

W pierwszej kolejności niezwykle ważny i konieczny jest bardzo dokładny wywiad chorobowy, w którego trakcie lekarz musi uwzględnić występowania różnych, typowych objawów. W następnym kroku lekarz powinien zalecić wykonanie odpowiednio dobranych badań klinicznych. Endometrioza to choroba, która może być zlokalizowana w różnych miejscach i dlatego też w przypadku poszukiwania ognisk zapalnych, konieczne jest pełne badanie ginekologiczne. W kolejnych krokach lekarz powinien wykonać lub zlecić wykonanie badania ultrasonograficznego, ponadto w wielu przypadkach pomocne może okazać się też wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (wszystkie badania dobiera lekarz prowadzący). W diagnostyce endometriozy wykorzystywane są też różne badania biochemiczne, choć one w zdecydowanie mniejszym stopniu wskazują na występowanie właśnie tej choroby. Z krwi wykonuje się badanie biochemiczne, gdzie oceniany jest markerów niespecyficzny-tzw. antygen Ca 125. Aktualnie uznaje się, że największe, ale też i często decydujące znaczenie w diagnostyce endometriozy ma wykonanie laparoskopii, a później potwierdzenie wyników w badaniu histopatologicznym ( w trakcie tego badania dokonuje się weryfikacji wszystkich wykrytych, podejrzanych zmian). Zwykle tor diagnostyki dobrany jest indywidualnie do pacjentki.