Skip to content Skip to footer

Zawory rozdzielające – funkcja, rodzaje, zastosowanie

Postępujący w błyskawicznym tempie postęp technologiczny w każdej dziedzinie przemysłu wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań. Potrzeba coraz szybszego i precyzyjniejszego wykonywania zadań wymusza stosowanie precyzyjnych urządzeń i podzespołów. Stopień automatyzacji, czyli zastępowania człowieka w wykonywaniu poszczególnych zadań jest coraz większy.

Pneumatyka i automatyka w służbie człowieka

W wielu dziedzinach zastosowanie automatyki i pneumatyki jest jedynym sensownym rozwiązaniem, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie procesów produkcyjnych. W niemal każdej fabryce, zakładzie produkcyjnym czy usługowym znajdziemy między innym zawory rozdzielające. Te urządzenia usprawniają pracę większych zespołów maszyn.

Zawory rozdzielające dzieli się zazwyczaj na trzy podgrupy:

– zawory rozdzielające pneumatyczne,
– elektrozawory,
– zawory rozdzielające mechaniczne,
– zawory mieszane.

Każdy z tych rodzajów zaworów ma swoje określone i zastosowane. W każdej z tych kategorii występują oczywiście różne rodzaje. Niezależnie od rodzajów zaworów, wybór tego typu urządzeń na polskim rynku jest duży. Wykonawcy instalacji mogą wybierać zarówno spośród produktów polskich, jak i zagranicznych firm.

Zadania zaworów rozdzielających

Podstawową rolą zaworów sterujących jest odpowiednie skierowanie, zamknięcie lub otwarcie przepływu czynnika roboczego. Czynnikiem tym może być energia elektryczna, powietrze, woda oraz rozmaite inne substancje, których przemieszczanie wprawia w ruch elementy sterujące zaworów.

Zawory pełnią różnorakie funkcje, wśród których najczęściej spotykana to funkcja sterująca. Ponadto mogą one pełnić między innymi funkcje logiczne oraz regulacyjne.

Zawory rozdzielające – jakie wybrać?

Wybierając zawór rozdzielający do własnych potrzeb, pod uwagę należy wziąć kilka istotnych czynników, wśród których znajdują się:

– rozmiar zaworu sterującego,
– sposób sterowania,
– sposób doprowadzenia czynnika roboczego do zaworu,
– liczba dróg przepływu czynnika roboczego,
– liczba położeń elementu sterującego.

Ponadto, zawory sterujące charakteryzują się różną liczbą dróg przepływu czynnika roboczego oraz różną liczbą położeń elementu sterującego (zazwyczaj dwa lub trzy).

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP