Skip to content Skip to footer

Pomoc psychologiczna dla dzieci – jak wygląda w praktyce?

Mali pacjenci mogą mieć naprawdę duże problemy. Oczywiście ich kłopoty nie dorównują – siłą i wagą – problemom osób dorosłych, ale z ich perspektywy są to często znaczące trudności. Co gorsza, mogą one doprowadzić nie tylko do zaburzeń wzrostu osobowościowego dziecka, ale też do jego zatrzymania i cofnięcia.

Kiedy wybrać się do psychologa?

Wielu psychologów wskazuje, że pomoc psychologiczna dla dzieci powinna obejmować je praktycznie zawsze. Zaznacza się przy tym, że wsparcie psychologa powinno mieć miejsce zwłaszcza wtedy, gdy z dzieckiem jest „coś nie tak”. Wydaje się jednak, że jest to pewne uogólnienie, gdyż owe „problemy”, mogą mieć zarówno powierzchniowy i naturalny charakter, jak również być wstępem do tragedii.

Takim problemem może być bowiem np. nieodpowiedni stosunek do młodszego rodzeństwa (który na pewnych etapach jest naturalny) lub też – co gorsza – próby samookaleczenia się, czy nawet próba popełnienia samobójstwa. Decyzja dotycząca wysłania malucha do psychologa powinna być zatem oparta na wnikliwej analizie rodziców. Istnieją bowiem problemy, które da się rozwiązać wyłącznie na płaszczyźnie rodzinnej.

Jak wygląda u psychologa?

Pomoc psychologiczna dla dzieci, różni się od pomocy dorosłym wieloma różnymi aspektami. Jednym z nich jest sama otoczka skądinąd niezwykłego dla malucha gabinetu psychologicznego. W przeciwieństwie do ośrodków dla dorosłych, jest tu dużo zabawek, kolorowa i przyjazna aranżacja, a nawet… specjalista, który ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.

Podczas zajęć w ramach pomocy psychologicznej dla maluchów, psycholog dokładnie przygląda się stosowanym przez dziecko metodom rozwiązywania problemów. Bada on, jak dziecko radzi sobie ze stresem, jak współpracuje z innymi maluchami, czy też – jak rozmawia ze skądinąd obcym mu psychologiem.

W trakcie zabawy…

W trakcie spotkania z dzieckiem, psycholog stara mu się zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki funkcjonowania. U niektórych psychologów pojawiają się nawet piaskownice, w których dzieci mogą w sposób twórczy mówić o swoich problemach. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że niektóre relacje dzieci mogą być zniekształcone negatywnymi emocjami.

Podsumowując, praca dziecięcego psychologa nie należy do najłatwiejszych. Mimo to osoby te wciąż doskonalą się w zakresie realizowanych przez siebie obowiązków, dzięki czemu mogą one coraz skuteczniej walczyć z objawami np. dziecięcej depresji i wielu innych analogicznych schorzeń i problemów. Zwłaszcza, jeśli nie sprzyja temu sytuacja za oknem.