Skip to content Skip to footer

Mechaniczne właściwości betonu

Wytrzymałość na ściskanie jest podstawową właściwością mechaniczną betonu. Pozostała charakterystyka, opisująca m.in. wytrzymałość na docisk czy rozciąganie, przeważnie rozpatruje właśnie funkcje wytrzymałości na ściskanie. Również od niego zależy trudność, z jaką przeprowadzane jest cięcie betonu czy wykonywanie innych działań mechanicznych.

Wytrzymałość betonu

Bardzo wiele czynników składa się na wytrzymałość betonu. Dotyczy to przede wszystkim jakości kruszywa oraz jego uziarnienia, a także jakości oraz ilości wody i cementu. Bardzo istotna jest również technologia produkcji danej betonowej mieszanki oraz warunki dojrzewania betonu w konstrukcji. W projektowaniu składu mieszanki betonowej podstawowym parametrem jest wskaźnik cementowo-wodny, czyli stosunek wagowy cementu do wody. W danej ilości cementu, im mniejszy jest ten stosunek, tym większa jest wytrzymałość betonu. Wiercenie w betonie najtwardszym jest szczególnie trudne. Woda jest niezbędna do twardnienia i wiązania zaczynu cementowego. Wytrzymałość na ściskanie określana jest na podstawie badania pobranych próbek betonu. Wymagania technologiczne uwzględniają również formowanie elementów konstrukcji, co w gotowym kompozycie ma niemały wpływ na wiercenie w betonie oraz realizowanie innych działań mechanicznych, np. cięcie betonu. Pozwala to na ustalenie, czy wykonany z danej konstrukcji beton posiada odpowiednią wytrzymałość.

Badania na betonie

W odniesieniu do betonu bada się nie tylko jego wytrzymałość na ściskanie, ale również rozciąganie. Konieczne jest także sprawdzenie modułu sprężystości oraz skurczu i pełzania. Wraz z wiekiem betonu, zwiększa się jego wytrzymałość. Jej przyrost jest największy w początkowym okresie twardnienia. Wpływ ma na to szczególnie wilgotność środowiska, w którym znajduje się beton. Jeżeli jest ono bardzo wilgotne, wytrzymałość systematycznie zwiększa się i po kilkunastu latach może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Wiercenie w betonie o dużej twardości jest szczególnie trudne. W suchym środowisku wytrzymałość zwiększa się tylko do pewnego czasu, a następnie pozostaje niezmienna lub stopniowo się zmniejsza.

Zwiększenie wytrzymałości po 28 dniach twardnienia jest mniejsze w betonach wysoko wartościowych niż w zwykłych. Najczęściej zjawisko zauważalnego zwiększania się wytrzymałości betonu z upływem określonego czasu, dotyczy przede wszystkim betonu nieobciążonego. Beton poddany długotrwałym obciążeniom wykazuje znaczące zmniejszenie wytrzymałości. Wówczas cięcie betonu jest znacznie prostsze.
Więcej informacji o betonie i jego obróbce znajdziesz w wittrynie http://wierceniebetonu.com/.