Skip to content Skip to footer

Laboratoria i środki badawcze – ocena zanieczyszczenia wód

Badanie zanieczyszczenia wód w ostatnim czasie jest coraz bardziej popularne zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i specjalistycznych firm. Takim badaniem zajmują się ośrodki badań, którym klient zleca powyższe czynności. Jaki jest cel badania, koszt i do czego ono służy? Kto sprawdza zanieczyszczenie wód? Wyczerpująca odpowiedź znajduje się poniżej.

Stan wody

W ostatnich latach jakość wody w Polsce zdecydowanie się pogorszyła. Ma na to wpływ w głównej mierze człowiek, który zanieczyszcza wodę poprzez między innymi: nieszczelne szamba, wylewanie ścieków do jezior i rzek, nawożenie chemikaliami pól oraz kwaśne deszcze. To wszystko sprawia, iż jakość wody mocno zmalała.

Minister Środowiska zauważając ten niezwykle poważny problem, zadbał o to, by jakość wód nie spadała poniżej określonego poziomu, tworząc rozporządzenie określające normy jakościowe wody. Wiele firm w ostatnich miesiącach zleca więc badanie zanieczyszczenia wód pod względem fizykochemicznych, chemicznym i biologicznym.

Zdrowa woda

Dobra jakościowo (i zdrowa dla człowieka) woda nie powinna być twarda oraz powinna posiadać PH w granicach 6,8 do 8,5. Gdy jej wartości będą niższe, woda ma wówczas właściwości korozyjne, zaś przy PH większym niż 8,5 – będzie się pienić.

Woda powinna mieć nieskazitelną, przezroczystą barwę. Nie powinna być skażona związkami chemicznymi (co się czasami zdarza), substancjami organicznymi z gleby ani zakwitami. Woda nie może być również mętna oraz nie może posiadać brzydkiego (nienaturalnego) zapachu. Zapach to pierwszy znak, który informuje człowieka, czy jest ona dobrej jakości.

Kto sprawdza zanieczyszczenie wód

Analizy wody mogą dokonać laboratoria przy terenowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Badanie zanieczyszczenia wód wykonują również niektóre wyższe uczelnie zajmujące się tą dziedziną oraz komercyjne firmy, mające na celu sprzedaż swoich produktów (np. filtrów do wody). Wspomniane filtry bazują na wkładach. Dopasowanie odpowiedniego wkładu zależy od jakości wody. Im gorszej jakości woda, tym potrzebny jest lepszy filtr.

Po wykonanym badaniu powinno zostać wydane orzeczenie o przydatności wody do picia lub konieczności jej uzdatnienia. Aby przeprowadzić badanie zanieczyszczenia wód, niezbędne jest wypełnienie specjalnego formularza (zlecenia) i dostarczenie go wraz z próbką wody do konkretnego laboratorium. Istotnym jest, aby próbka wody była dostarczona tego samego dnia, co została brana. Koszt takiego badania wody oscyluje od około 150 do 200 zł.