Skip to content Skip to footer

Kancelaria adwokacka – pomoc prawna w sprawach cywilnych

Kancelaria adwokacka Katowice prowadzi nie tylko sprawy karne, ale również cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Adwokat z Katowic posiada dużą wiedzę i doświadczenie prawne, które wykorzystuje podczas prowadzonych spraw.

Kancelaria Katowice – pomoc prawna w sprawach o alimenty

Kancelaria adwokacka Katowice świadczy pomoc prawną z prawa rodzinnego. Do najczęściej prowadzonych spraw przez adwokata z Katowic należą sprawy o alimenty. Kontakt z klientem rozpoczynamy od rozmowy, podczas której poznajemy sytuację prawną klienta oraz wspólnie określamy w jakiej wysokości będziemy domagać się alimentów Następnie sporządzamy pismo procesowe – pozew o alimenty. Adwokat z Katowic będzie reprezentował Cię także podczas rozpraw w sądzie. Wówczas będzie zadawał odpowiednie pytania: świadkom i biegłym, aby uzasadnić wysokość dochodzonych alimentów.

Trzeba wiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie można domagać się alimentów w dowolnej wysokości. Wysokość alimentów na rzecz dziecka zależy od dwóch czynników:

*usprawiedliwionych potrzeby dziecka – czyli takich potrzeb, które zapewniają dziecku normalne warunki życia i rozwoju (zapewnienie mieszkania, wyżywienia, pomocy naukowych, wykształcenia). Nie są usprawiedliwionymi potrzebami potrzeby zabytkowe, takie jak: liczne drogie podróże, realizacja kolejnego kosztownego hobby.

* możliwości majątkowych i zarobkowych drugiego rodzica, od którego domagamy się zasądzenia przez sąd alimentów – tutaj trzeba wziąć pod uwagę zarobki tego drugiego rodzica, posiadane przez niego oszczędności, oraz należy zwrócić uwagę na fakt, czy zawarł nowy związek małżeński, a tym samym zawarł nową rodzinę, którą też powinien utrzymywać.

Kancelaria adwokacka Katowice – pomoc prawna w sprawach o rozwód.

Kancelaria Katowice prowadzi również sprawy o rozwód. Adwokat Katowice pozwoli Ci ocenić, czy zgodnie z literą prawa przesłanki rozwodu zostały spełnione. Jeżeli tak sporządzi pozew o rozwód oraz będzie reprezentował Cię przed sądem.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód może być orzeczony tylko i wyłącznie wtedy, gdy pomiędzy małżonkami ustały już wszystkie więzi: fizyczna, gospodarcza i duchowa. Dodatkowo orzeczenie rozwodu nie może skutkować pogorszeniem się sytuacji małoletnich dzieci stron. Badając tą ostatnią przesłankę rozwodu sąd zbada, czy na skutek orzeczenia rozwodu nie dojdzie do pogłębienia konfliktu między rodzicami a dziećmi, co do dalszego sposobu wychowywania dzieci oraz czy sytuacja materialna dzieci w znaczący sposób na orzeczeniu rozwodu nie ucierpi.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z http://www.remigiuszsoltys.pl/