Skip to content Skip to footer

Jak założyć własny gabinet psychologiczny?

W ostatnim czasie wielu absolwentów psychologii zastanawia się nad tym, czy w ich przypadku warto otworzyć własny gabinet psychologiczny w Gliwicach. Dużym problemem w tym przypadku jest nie zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, a brak odpowiednich regulacji prawnych, dotyczących nie tylko samego zakładania, ale również i prowadzenia tego rodzaju działalności.

Gabinet psychologiczny a prawo

Zgodnie z ustawą z roku 2006 (która co ciekawe gotowa do wprowadzenie w życie była już w roku 2001), do wykonywania zawodu psychologa uprawniona jest wyłącznie osoba, która ukończyła studia z dziedziny psychologii. Niestety, przepisy w tym przypadku nie są na tyle konkretne, by nie znalazły się w nich luki, przez które nie rzadko zdarza się, że gabinet psychologiczny w Gliwicach zakłada osoba, która nie tylko nie posiada odpowiednich kwalifikacji, ale również i wiedzy, co niestety może prowadzić do wielu przykrych dla pacjentów sytuacji.

Bez odpowiednich przepisów wykonawczych, w dalszym ciągu zwód psychologa będzie niestety wykonywany przez osoby, które nie powinny w zupełności zajmować się tą dziedziną. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby gabinety psychologiczne zakładane były przez osoby które:
– ukończyły studia wyższe z zakresu psychologi,
– uzyskały wpis do CEDIG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
– uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
– uzyskały wpis do rejestru prywatnych praktyk psychologiczny (aktualnie za jego prowadzenie odpowiada Rada Regionalnej Izby Psychologów),
– zgodę wojewody na prowadzenie tego rodzaju działalności,
– pozytywną opinie wydaną przez specjalistyczną komisję ekspertów.

Najważniejsza dobra renoma

Niestety, w czasach, gdy tak naprawdę każdy, nieposiadający specjalistycznej wiedzy ani jakichkolwiek predyspozycji może założyć gabinet psychologiczny i osobiście przyjmować w nim pacjentów, Ci uczciwi psycholodzy z odpowiednimi uprawnieniami muszą mocno starać się o uzyskanie doskonałej renomy dla swojego gabinetu. W niektórych przypadkach psycholodzy o swoją renomę i pozycję w środowisku walczą z dużym zacięciem przez długie lata.

Jednym z najlepszych sposobów na pozyskanie świetnej renomy dla psychologa jest jego skuteczność w pracy z pacjentami. Im prowadzone przez niego terpie przynoszą lepsze skutki, tym więcej pacjentów chętnie będzie się zgłaszało po pomoc w rozwiązaniu swoich problemów do takiego gabinetu. Ważna jest nie tylko skuteczność, ale również i empatia ze strony psychologa, a także zapewnienie każdemu pacjentowi komfortu i bezpieczeństwa w gabinecie.