Skip to content Skip to footer

Jak skuteczna jest psychoterapia?

Psychoterapia polega na współpracy pomiędzy specjalistą a pacjentem, w celu zdobycia wiedzy o schematach psychicznych, które oddziałują na jego życie. Dzięki leczeniu psychoterapeutycznemu możliwe jest uporanie się z wieloma problemami takimi jak zaburzenia psychiczne, traumy z dzieciństwa oraz szkodliwe nawyki i ograniczenia.

Jak wygląda psychoterapia?

Skuteczność psychoterapii zależy w dużej mierze nie od specjalisty, a od pacjenta i jego gotowości do zmian. Poszczególni psychoterapeuci pracują jednak w różnych systemach, więc warto dowiedzieć się więcej o poszczególnych metodach psychoterapii. Na szczególną uwagę zasługują między innymi terapia poznawczo-behawioralna oraz terapia humanistyczna. Sprawdzone metody posiadają naukowo potwierdzoną skuteczność w leczeniu poszczególnych zaburzeń. Psychoterapia nie jest jednak przeznaczona jedynie dla osób, które zmagają się z poważnymi problemami psychicznymi. Z pracy z psychoterapeutą skorzystać mogą również osoby, którym zależy na lepszym i bardziej świadomym życiu i które chcą się dowiedzieć więcej o sobie.

Jakiego psychoterapeutę wybrać?

Poszczególni psychoterapeuci specjalizują się w różnych metodach i formach terapii. Pierwsza wizyta u specjalisty wygląda zupełnie jak wizyta u tradycyjnego lekarza. Pacjent opisuje problem, a psychoterapeuty sugeruje metodę leczenia i opisuje jej przebieg, aby przybliżyć cały proces pacjentowi. Psychoterapia w Gliwicach może odbywać się indywidualnie lub grupowo. Terapia przeprowadzana w grupach dwuosobowych i większych określana jest mianem terapii systemowej i może pomóc między innymi w przypadku zaburzeń w komunikacji. Celem psychoterapii jest dokonanie trwałej zmiany na lepsze, do której utrzymania nie będzie już potrzebne wsparcie specjalisty.

Efekty psychoterapii

Psychoterapia w Gliwicach może przynieść różne efekty w zależności od problemów pacjenta i od wybranej metody jej prowadzenia. Dzięki regularnym spotkaniom z psychoterapeutą możliwe jest uwolnienie pacjenta od zaburzeń odżywiania, traum, stanów lękowych, depresji, nerwic, a także innych zaburzeń psychicznych. Pacjenci przechodzący przez trudny okres w życiu mogą liczyć na wsparcie. Psychoterapeuta ma na celu przede wszystkim edukować pacjenta w zakresie procesów psychicznych zachodzących w jego umyśle, aby ten mógł je lepiej kontrolować. Skuteczność psychoterapii jest wysoka i ocenia się ją na około 80% wszystkich przypadków. Należy przy tym mieć na uwadze, że najtrudniej pracuje się z pacjentem przeciwnym terapii.