Skip to content Skip to footer

Dwupłaszczowe zbiorniki paliwowe

Posiadanie zbiornika paliwowego dwupłaszczowego na różnego rodzaju paliwa, takie jak między innymi olej napędowy, związane jest z koniecznością dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wytycznych. Są one sporządzone, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa dotyczący korzystania z tego rodzaju paliw.

Formalności związane z posiadaniem zbiornika paliwowego

Każdy użytkownik, który wykorzystuje różnego rodzaju paliwa na własny użytek powinien posiadać zbiornik dwupłaszczowy. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym niemożliwe jest, aby dystrybuować paliwo bezpośrednio do urządzeń, w których ma być ono wykorzystywane takich jak samochód osobowy czy ciągnik rolniczy. Musi się to odbyć z wykorzystaniem takiej infrastruktury, jaką są zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe. Wynika to z konieczności utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co z całą pewnością zapewniają opisywane zbiorniki.

Niemożliwa do odbycia jest dostawa paliwa takiego jak olej napędowy, jeśli odbiorca nie posiada odpowiedniego zbiornika, niezależnie czy jest to osoba fizyczna czy też firma. Dodatkowo większe zbiorniki powinny być zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego, co wiąże się z dodatkowymi opłatami, a także powinny podlegać kontroli co dwa lata. Mniejsze zbiorniki natomiast nie podlegają kontrolom oraz rewizjom, ponieważ obejmuje je w pewnym stopniu procedura uproszczona.

Warunki niezbędne do umiejscowienia zbiornika paliwowego

Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy nie może być umieszczony w każdym miejscu. Przede wszystkim powinien on być umiejscowiony na płaskiej oraz stabilnej powierzchni. Ani w jego okolicy ani na powierzchni, na której jest umieszczony nie mogą znajdować się żadne materiały o charakterze łatwopalnym. Podstawa urządzenia powinna cechować się większą szerokością i długością niż same urządzenie o minimum 30 centymetrów. Sama grubość podstawy powinna posiadać minimum 5 centymetrów. W przypadku użytkowania zbiorników paliwowych dwupłaszczowych nie jest wymagane, aby określona została specjalna strefa zagrożenia wybuchem. Oprócz spełnienia tych warunków bardzo istotna jest także kwestia bezpieczeństwa. Wszelkie działania związane z napełnianiem oraz opróżnianiem zbiorników powinny się odbywać przede wszystkim w sposób szczelny, tak aby żadne opary nie miały szansy przedostać się do środowiska.