Skip to content Skip to footer

Co wpływa na eksploatację maszyn rolniczych w gospodarstwie?

Dobór maszyn rolniczych powinien opierać się na charakterystyce każdego indywidualnego gospodarstwa rolnego. Wraz z jego rozwojem, niezbędny okazuje się zakup maszyn o większej skali. Tylko w ten sposób zadbać można o terminowe sadzenie i zbiory. Jakie czynniki mają wpływ na ten proces?

Podaż pracy i ilość dni roboczych

Liczba hektarów, na których wykonywana jest praca każdego dnia, jest najważniejszą miarą wydajności maszyn rolniczych. Zwiększenie podaży pracy przez zatrudnienie dodatkowych operatorów lub wydłużenie czasu pracy w krytycznych okresach może być stosunkowo niedrogim sposobem na rozciąganie zdolności maszyn.

Liczba dni roboczych wymaganych przed zakończeniem sadzenia zależy częściowo od liczby osobnych operacji wykonanych na każdym hektarze. Zmniejszenie liczby prac uprawowych lub wykonanie więcej, niż jednej pracy w tym samym procesie skutecznie zmniejsza ilość maszyn niezbędną do ukończenia operacji w terenie na ustalony czas.

Kwestie pogodowe

Wzorce pogodowe określają liczbę dni odpowiednich do pracy w terenie, w danym okresie czasu każdego roku. Chociaż rzeczywistych warunków pogodowych nie da się przewidzieć z wystarczającym wyprzedzeniem, aby można było na ich podstawie dokonywać wyboru maszyn, dostępne dane pogodowe można w dużym stopniu wykorzystać.

Dobór maszyn powinien opierać się na długookresowych schematach pogodowych, nawet jeżeli w dłuższej perspektywie spowoduje to niewystarczającą wydajność w niektórych sezonach. Jeżeli natomiast maszyny ulegną uszkodzeniu przy gorszej pogodzie, można zastosować w nich części zamienne. Bogatą ofertę komponentów do ciągników, agregatów czy kosiarek posiada www.rolmus.com.pl.

Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym

Inwestowanie w większe maszyny może ograniczyć zmienność kosztów maszyn netto. W ten sposób można też mieć pewność, że rośliny będą sadzone i zbierane na czas. Koszty stałe są zwykle wyższe przy większych maszynach, ale nie ulegają żadnym nieoczekiwanym zmianom. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rolników potrzebujących stałych przepływów gotówkowych, np. na płatności hipoteczne ziemi.

W razie konieczności wymiany podzespołów maszyn rolniczych, warto zwrócić się o pomoc do firmy www.rolmus.com.pl. Posiada ona w swojej ofercie części do kombajnów różnego typu, w tym zbożowych, buraczanych czy cukrowych. Komponenty pasują do maszyn zarówno zachodnich, jak i polskich. Każdego roku dostępny asortyment części ulega rozbudowie, co pozostaje nie bez znaczenia dla gospodarstw stawiających na ciągły rozwój.