Skip to content Skip to footer

Adwokat, radca prawny czy też może prawnik?

W przypadku zatargu z prawem nie ma co zwlekać, tylko zasięgnąć pomocy doświadczonego radcy prawnego czy adwokata, w zależności z jakim problemem przyjdzie nam się zmierzyć. Chociaż adwokat, radca prawny i notariusz są zawodami typowo prawniczymi, to jednak zakres ich uprawnień i obowiązków różni się. Do którego specjalisty więc się udać?

Kiedy idziemy do adwokata?

Adwokat jest osobą oferującą profesjonalną obsługę prawną i posiada najszersze uprawienia spośród dostępnych zawodów prawniczych. Tak naprawdę, to możemy udać się z nim zarówno z błahostką jak i trudnym do rozwiązania problemem. Adwokat posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ma ukończone trzyletnie szkolenie aplikancie, zaliczony egzamin, posiada wpis na liście okręgowej rady adwokackiej i ma złożone ślubowanie.

Do obowiązków adwokata należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, opracowywanie projektów aktów prawnych, reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami. Jest on niezwykle pomocny w przypadku spraw karnych, karno-skarbowych i gospodarczych. Ponadto warto się do niego zgłosić w przypadku spraw związanych z dochodzeniem należności, odszkodowań czy zadośćuczynień. Pomoże nam także przy problemach z zakresu prawa bankowego, w pracy, przy sprawach egzekucyjnych i rodzinnych oraz tych związanych z ochroną środowiska.

A może prawnik?

Prawnik jest osobą zajmującą się prawem i świadczącą usługi z zakresu doradztwa prawnego. Posiada on wyższe wykształcenie i minimum jeden tytuł magistra prawa. Zajmuje się on przygotowywaniem projektów umów i pism, negocjacjami i wydawaniem opinii pranych. Ponadto reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest pełnienie funkcji reprezentanta przed sądem.

Do prawnika można się zgłosić po poradę z zakresu prawa, gdzie problem dotyczy przepisów karnych, spadkowych, rodzinnych, gospodarczych czy mieszkaniowych. Wystarczy udać się do kancelarii prawnej, gdzie udziela porad prawnych. Warto wiedzieć, że nie podlega on kontroli instytucji nadzorczych, a za udzielone porady nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Radca prawny

Radca prawny jest osobą świadczącą pomoc prawną podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym. Do jego obowiązków należą udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie aktów prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądem i urzędem.

Chociaż uprawnienia radcy prawnego są podobne do tych adwokata, to jednak zawody te się od siebie różnią. Radca prawny może być bowiem zatrudniony w zakładzie pracy, ale nie może reprezentować klientów przed sądem w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią prawną http://www.remigiuszsoltys.pl/